Kim jesteśmy?

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest: Innovative Sharing Economy sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

Możesz się z nami skontaktować:

 • elektronicznie na adres e-mail: bok@lupagoo.pl

 • poprzez formularz Serwisu dostępny pod adresem www.lupagoo.pl/kontakt

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Nasze Usługi są skierowane wyłącznie do osób powyżej 18 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na temat młodszych osób. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

A. Dane pozyskiwane bezpośrednio od Uczestnika

Rejestracja i Konto

Rejestracja związana jest z pozyskiwaniem następujących danych:

 1. w przypadku rejestracji przez e-mail: adres e-mail,

 2. w przypadku rejestracji przez Facebook: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (Facebook ID), a także (zależnie od wybranych przez Ciebie ustawień): płeć, wiek, identyfikator email; Facebook SDK (narzędzie do logowania) gromadzi następujące informacje podczas używania funkcji Logowanie przez Facebooka:

 • Zdarzenia w aplikacji: Obejmują ogólne zdarzenia w aplikacji (np. instalację aplikacji, uruchomienie aplikacji) oraz inne standardowe wskaźniki produktów (np. ładowanie SDK i wyniki SDK). Część tych zdarzeń (np. instalacje aplikacji, uruchomienia aplikacji itd.) są rejestrowane automatycznie.

 • Dane konfiguracyjne: Gdy Użytkownik zaloguje się, SDK co jakiś czas wysyła w tle żądania w celu automatycznego zarządzania ważnością tokenu dostępu.

 • Informacje o błędach: SDK przechwytuje informacje o błędach, także podczas inicjalizacji SDK, które mogą zawierać identyfikatory Użytkowników zalogowanych do Facebooka.

 • Dane krótkotrwałe: SDK prowadzi częściowy pomiar aktywności Użytkowników w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

 • Korzystanie z tych informacji na temat osób posiadających konto na Facebooku regulują Zasady dotyczące przetwarzania danych portalu Facebook.


c. w przypadku rejestracji przez Google: imię, nazwisko i adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania Umowy i skorzystania z naszych Usług.

W przypadku korzystania z Usług odpłatnych, możemy pozyskiwać również następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,

 2. nazwa działalności gospodarczej,

 3. adres,

 4. numer NIP.

W przypadku korzystania ze statusu Konto Pośrednik, dodatkowo wymagamy danych zawartych na polisie OC odpowiedzialności pośrednika nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Uczestników w Serwisie, możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji (np. dowód posiadania aktualnej polisy). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Uczestnikom możliwości bezpiecznego korzystania z Serwisu.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

W przypadku wykorzystywania funkcji czatu, rejestrujemy prowadzone na nim rozmowy.

Komunikacja e-mailowa

W przypadku kontaktu mailowego zapisujemy treść korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. 

B. Dane, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania z Serwisu.

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

 • dane o urządzeniu: takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory,

 • Informacje o lokalizacji (w zależności od ustawień prywatności urządzenia), z wykorzystaniem takich informacji jak adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie Ogłoszeń z Przedmiotami Najmu niedaleko Ciebie.

 • Dane dotyczące logowania - w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym, data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania oraz typ i rodzaj Twojej przeglądarki internetowej.

 • Dane o aktywności w Serwisie - informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

 • Cookies - w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Więcej informacji znajdziesz w Informacji na temat cookies.

 • W przypadku importu Ogłoszeń po stronie Uczestnika: Dane do automatycznie utworzonego konta FTP: Login, Hasło, adres serwera, numer portu komunikacyjne, logi systemowe. W ramach wizualnej prezentacja logów systemowych informujących o procesach przetwarzania paczek Ogłoszeń, przesyłanych z zewnętrznych systemów: nazwa pliku, data importu, ilość dodanych Ogłoszeń, ilość usuniętych Ogłoszeń.

C. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

 • Narzędzie do analizowania - Hotjar: Nasze witryny korzystają z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

  Przy pomocy urządzenia oraz przeglądarki użytkownika Hotjar może zbierać poniższe dane:

  • Adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika)
  • Adres email oraz imię i nazwisko użytkownika
  • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,
  • Lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie)

  Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w ramach nich dostępnych. Korzystanie z tej witryny oraz innych stron w ramach eSprzedaż, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.
  Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

W niektórych przypadkach, część danych osobowych, które przetwarzamy, może pochodzić od zewnętrznych dostawców:

 • techniczne informacje od dostawców usług analitycznych, np. Google;

 • dane adresowe i kontaktowe z publicznie dostępnych rejestrów, np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

 • dane o przebiegu współpracy w ramach korespondencji czy reklamacji od innych Uczestników w Serwisie. 

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłączenie wtedy, gdy zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

 • Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).

 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na: ulepszaniu Serwisu i oferowanych Usług, zapewnianiu bezpieczeństwa fizycznego, zapewnieniu bezpieczeństwa prawego.

 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z obowiązkiem rejestrowania transakcji w przypadku Usług odpłatnych.

W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody (np. wykorzystania e-maila w celach marketingowych). Dokładny cel i zakres pozyskiwanych danych wskazany jest zawsze w treści zgody. Pamiętaj, że zgody są zawsze dobrowolne i możesz je wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, do którego doszło, zanim zgoda została cofnięta.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Dane pozyskiwane w trakcie rejestracji i logowania są dla nas konieczne w celu zidentyfikowania Cię jako Uczestnika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Wykorzystujemy Twój adres email do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, które mogą być dla Ciebie interesujące. Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) w następujących celach:

 • prezentowania spersonalizowanych treści, (celniejsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z Usług);

 • poznania zainteresowań danego Uczestnika aby przekazać sugestie na temat innych interesujących Ogłoszeń lub Usług;

 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych i analiz biznesowych;

Wykorzystujemy dane lokalizacyjne (miejsce, w którym znajduje się urządzenie, z którego korzystasz) do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu Uczestników, w tym w celach analiz biznesowych;

 • wspierania rozwoju Serwisu oraz personalizacji treści kierowanych do Uczestników (Ogłoszenia z okolicy);

 • badanie skuteczności reklam w Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, jesteśmy w stanie rozpoznać Twoje urządzenie. Umożliwia to bezpieczne i funkcjonalne prezentowanie Serwisu bez względu na to, z którego urządzenia akurat korzystasz (np. telefon lub komputer stacjonarny). Tego typu informacje pozyskujemy w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci konieczności zapewnienia ergonomii korzystania z Serwisu i prawidłowego wykonania umowy na świadczenie Usług.

W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa, podejmujemy takie działania jak blokowanie spamu, obraźliwych wiadomości, treści naruszających prawo lub prawa osób trzecich. W tym celu możemy analizować Twoją korespondencję prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

Profilowanie

Jedynym elementem profilowania Uczestnika, jest moduł na stronie głównej Serwisu "Najciekawsze oferty w Twojej okolicy", który na podstawie adresu IP określa bieżącą lokalizację urządzenia, z którego korzysta Uczestnik, aby wyświetlić Ogłoszenia z najbliższej okolicy.

W postaci zanonimizowanej Serwis może korzystać z danych analitycznych Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl) i Google Ads.


 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie Serwisu, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać usunięcia swojego Konta za pomocą funkcjonalności Serwisu.

 Twoje prawa

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny w Serwisie, lub wyślij e-mail na adres: bok@lupagoo.pl

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy.

 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; lub jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej).

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdyby wnioski o skorzystanie z ww. praw były nadużywane i oczywiście niezasadne, możemy pobrać opłatę adekwatną do kosztów sporządzenia odpowiedzi lub odmówić jej udzielenia.

Co do zasady odpowiadamy na wnioski i żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli wniosek jest szczególnie skomplikowany lub jest ich bardzo wiele, może to potrwać dłużej. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Komunikacja i Marketing

Możemy się kontaktować z Uczestnikami poprzez wiadomości email, lub za pomocą powiadomień w Serwisie. Komunikacja będzie mieć na celu ułatwienie i monitorowanie wykonywania Usług. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest konieczne, nie można zrezygnować z ich otrzymywania.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy wyraziłeś na to uprzednią zgodę. Zawsze możesz ją wycofać piszą do nas na adres e-mail lub wchodząc w link w wiadomości marketingowej.

Udostępnianie danych

Informujemy, że Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane następującym zewnętrznym odbiorcom:

 • Podmioty trzecie świadczące na naszą rzecz usługi: np. przechowywanie danych w chmurze OVH, projektowanie stron www i hosting (SEO Partner). Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.

 • Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: wyłącznie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu.

 • Podmioty świadczące usługi finansowe: podmioty, które na prawach administratora lub procesora danych osobowych świadczą usługi pośrednictwa w płatnościach, finansowania transakcji i tym podobne (np. PayU).

 • Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: ujawnienie takich danych odbywa się wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

 • Inni Uczestnicy: w sytuacji, gdy korzystasz z funkcjonalności Serwisu polegających na porozumiewaniu się z innymi Użytkownikami, udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. W przypadku korzystania z systemu wiadomości publikujemy Twoje dane związane z korespondencją, login i poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta.

 Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak w niektórych przypadkach (np. w razie skorzystania z dostawcy usług dysponującego serwerami poza EOG) podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Przekażemy Twoje dane osobowe tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 • Posługujemy się umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej.

 • Jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać im dane jeśli zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi.


 

Możesz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń kontaktując się z nami na adres e-mail: bok@lupagoo.pl

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

Twoje dane osobowe związane z realizacją Usługi przechowujemy przez czas jej wykonywania zgodnie z Regulaminem.

Do celów marketingowych Dane osobowe wykorzystywane są aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu (patrz wyżej).

Po usunięciu konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć, dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego przez okres przedawnienia roszczeń).

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Dane osobowe przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ich ochronie. W sposób ciągły oceniamy stopień bezpieczeństwa oraz monitorujemy powszechne i wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem. Identyfikujemy możliwe do przewidzenia ryzyka i przeprowadzamy regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane.

 Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki.